Descomptes

  • En la venda anticipada per internet us podreu aplicar personalment els descomptes previstos per a cada espectacle.
  • Els descomptes SÓN PER A ÚS PERSONAL I INTRANSFERIBLE dels titulars del carnets corresponents.
  • Els descomptes no són acumulables ni vàlids per a la compra d’abonaments.

IMPORTANT: Si apliqueu algun dels descomptes possibles a una o més entrades en la vostra compra per internet, rebreu un correu amb un comprovant de compra que haureu d'anar a validar en l'horari de taquilla o a partir de dues hores abans de l'espectacle. Haureu de mostrar els carnets vinculats a cada descompte i se us entregaran les entrades corresponents.

Descomptes sobre el preu general:

Compra anticipada fins el dia abans de l'espectacle 10% descompte
Carnet jove 15% descompte
Carnet Estudiant 15% descompte
Carnet de família monoparental 15% descompte
Carnet Barberà Gent Gran i Majors de 65 anys 15% descompte
Targeta Discapacitat 15% descompte

* Els valors de descompte d'aquesta informació són aproximats i poden ser arrodonit.

 

Descomptes de grup sobre el preu general:

S'ha de fer petició escrita al TMC amb antel•lació suficient. Cal indicar:

Nom del responsable del grup
Dades de contacte
Institució / entitat ( només quan correspongui),
Espectacle
Nombre d'entrades.

Per espectacles adults:
grup més de 10 persones per espectacle 20% descompte.
grup institucions i entitats 25 persones per espectacle 30 % descompte


Per espectacles familiars:
grup més de 20 persones per espectacle 15% descompte.


Per a l'aplicació del descompte de grup, la compra d'entrades es farà en una única operació. La liquidació dels imports es farà de forma immediata. No s'exceptaran devolucions d'entrades.