L'Equip del TMC

  • Direcció d'equipament : Josep Ventura
  • Cap tècnic de l'equipament: Adrián Cobacho
  • Conserge de l'equipament: José Antonio Muñoz Mori
  • Tècnica d'atenció al públic i canals de venda: Carla Soldevila
  • Tècnic de comunicació: Àlex Pérez
  • Empresa gestora: DT Serveis Multimèdia S.L.