L'edifici

El Teatre Municipal Cooperativa és un equipament cultural de Barberà del Vallès que es va inaugurar el dia 3 de març de 2007.

Aquest equipament es va construir en el mateix lloc on fins a finals dels anys 1970 hi havia la cooperativa agricola de Barberà del Vallès.

“La Cooperativa” s’havia fundat a començament de segle XX sota els valors de la solidaritat, el treball comunitari, es va convertir en el centre de les acitivitats econòmiques, culturals, socials i festives durant tots aquest anys.

Actualment és un equipament modern especialitzat en les arts escèniques. Disposa de dos espais per a la realització de teatre, música i dansa.

La sala gran té una capacitat de 480 persones i està dividit en platea i amfiteatre.

 

 

TEATRE MUNICIPAL COOPERATIVA     REGIDORIA DE CULTURA

Plaça Cooperativa, 5

08210 Barberà del Vallès
infotmcbarbera@gmail.com
www.tmcbarbera.cat
Telèfon 937 479 493

   

Ajuntament de Barberà del Vallès
C. Nemesi Valls, 35
Telèfon 937 297 172