Serveis

Taquilla i atenció al client

L'horari de taquilla i atenció al client és el següent: 

  • De dimarts a divendres
    • 11.30 a 13.00 hores
    • 17.00 a 20.00 hores
  • Dies d'espectacle
    • 2 hores abans de l'inici de l'espectacle

Mobilitat Reduïda

Les persones amb mobilitat reduïda teniu un espai reservat a l’aforament. Per més informació truqueu en horari de taquilla al telèfon 937 479 493.

Alçadors

El Teatre disposa d’alçadors per els més menuts. Cal demanar-lo al personal de sala. Només disponible a platea.

Cessió d'espais amb preu públic

Les entitats poden fer ús de l'equipament per a la realització d'activitats escèniques. Les condicions de cessió venen regulades bàsicament per:

El pagament de preus públics segons ordenances municipals que cobreix les necessitats d'amoratització de l'equipament.

El pagament dels serveis externs que siguin necessaris per la realització de l'activitat ( material extra, personal extern, neteja o altres serveis).

L'acceptació de les condiccions de l'equipament.

L'equipament manté la tutela sobre diferents aspectes: publicitat i comunicació,  condicions de seguretat i confort de l'equipament.

Cal posar-se en contacte amb la Regidoria de Cultura.