S'augmentarà l'aforament al TMC

S'augmentarà l'aforament al TMC

El Teatre Municipal Coopeativa adaptarà el seu aforament a l'actualització de les normatives vigents. Per tant, el teatre de Barberà posarà a disposició dels usuaris el 50% del pati de butaques. Aquesta nova aplicació es posarà en marxa de cara a la venda de "Els Brugarol". 

Tot i l'augment de l'aforament, tota aquella persona que assisteixi a les instal·lacions públiques hauran de compromentre a respectar les mesures de seguretat establertes i indicades a la pàgina web del TMC. 

D'altra banda, la distribució del pati de butaques consisteix en una butaca habilitada i una de bloquejada. Totes aquelles persones que vulguin dos seients colindants i sense la respectiva separació, hauran de tramitar-ho directament des de la taquilla del TMC.